Bitcoin


In november 2008 publiceerde een zekere Satochi Nakamoto (naar alle waarschijnlijkheid een pseudoniem) een document benaamd “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Dit zette het principe, waarover dadelijk meer, uit van de nu overbekende munt. Hij voegde daad bij woord en in januari 2009 werd de broncode hiervoor gepubliceerd. Dit geeft dus direct de openheid van het hele systeem aan, iedereen met een computer kan de volledige inhoud van het “programma” wat Bitcoin draait lezen. De term programma is hier losjes gebruikt, want het Bitcoin netwerk is niet 1 stukje software, maar een combinatie van een heleboel verschillende programma’s met een verschillend doel.

Bij de start van Bitcoin zette Nakamoto zijn programma aan en deze minede (in deze context eigenlijk gewoon slaan/printen) de allereerste bitcoin. Hé, ineens een kleine letter; ja, de munt heet bitcoin, de achterliggende infrastructuur en programmatuur heet Bitcoin. En zo ging Nakamoto nog even vrolijk door, tot hij er ongeveer 1 miljoen had. Op dit moment wordt het een beetje een mysterieus, want Nakamoto verdwijnt nu van het toneel. Het beheer van de software Bitcoin gaat naar een volgend persoon die vervolgens het beheer van de software nog verder doorgeeft aan een stichting.

Zo gaat het een tijdje door met ontwikkelen, testen en experimenteren. Mensen geven zelfs een wisselkoers aan deze niet tastbare munt van enkele centen. Ook gaat een en ander volledig mis en op 1 dag worden er een aantal (slechts 184 miljard) gestolen door een softwarefoutje. Er onstaat in 2017 zelfs nog een zustermunt, de zogenaamde Bitcoin Cash, maar daarover meer in een los artikel daarover.

De onderdelen van bitcoin, maar ook van vrijwel elke andere cryptocoin zien er als volgt uit:

 • De blockchain
 • De blockchain is een transactielogboek. Hierin staat elke transactie, gelukt of mislukt, ooit. Grote verschil met een normaal logboek is dat elke “miner” zijn eigen kopie hiervan heeft. Een transactie moet dus door meerdere logboeken worden opgeschreven. Dit gaat niet per transactie, maar per grote bundeling van transacties, en dit een aantal keer per uur.

 • Miners
 • De miners zijn de computers die de transacties verwerken. Zij controleren bovendien of er niet gerommeld wordt met transacties. Dit zou niet echt een heel veeleisende klus zijn voor moderne computers, ware het niet dat er ook een moeilijk getal berekend moet worden waarmee bepaald wordt of de nieuwe bundeling van transacties toegestaan is op het netwerk. Als beloning hiervoor krijgt de miner die het juiste getal berekend als beloning een (aantal) bitcoin. Alle anderen die niet het juiste getal hadden krijgen niets. Veel miners werken hierom samen en verdelen de opbrengst onderling. Dit gratis geld dient als motivatie om hun computers en elektriciteit beschikbaar te stellen voor het in de lucht houden van het netwerk.

 • Wallets
 • Hierover is enorm veel te schrijven, echter ik probeer het simpel te houden voorlopig. Een wallet is een stukje programma wat jouw bitcoin beheert. In tegenstelling tot een bankrekening is er geen vast nummer; je hebt wel een adres en een soort pincode van maar liefst 255 nummers, echter dit is niet van jezelf. Je bent alleen de enige die er iets mee kan zolang je deze pincode(private key) hebt. Je kan onder je wallet zoveel adressen en pincodes hangen als je zelf wilt. Interessant is dat het adres aan de pincode hangt, niet andersom. Vanuit elke pincode is het mogelijk om het bijgehorende adres te vinden, maar vanuit een adres is het vrijwel onmogelijk om de private key te genereren. Dit zal wel ooit, maar vermoedelijk niet in de komende 100 jaar, een probleem gaan opleveren.

 • Transacties
 • Je betaalt een bijdrage voor de transactie die je wil laten uitvoeren, geeft een bestemming in in je wallet en klaar is kees. Nou ja, de gemiddeld gevraagde bijdrage is inmiddels zo’n 20 euro, dus ik hoop dat je genoeg wisselgeld in je wallet hebt zitten. Ook zul je voor dit hypermoderne betalen toch wel een uurtje geduld moeten hebben voordat de betaling verwerkt is. Wellicht wordt dit ooit beter, maar nu is het dramatisch te noemen.

  De waarde van bitcoin
  De beste vergelijking is op dit moment goud. Bitcoin als betalingsmiddel gebruiken is inmiddels onmogelijk geworden, doordat de prijs van een transactie te hoog en de uitvoering ervan te langzaam is. Oorzaak van deze hoge transactieprijs is onder andere de te hoge koers. Ook verzetten de miners zich enorm tegen aanpassing van dit systeem; zij drukken letterlijk bizarre bedragen winst. Ondertussen verstoken ze enorme hoeveelheden energie (ongeveer gelijk aan het electriciteitsgebruik van heel Nieuw-Zeeland (bron: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption). Deze situatie is niet houdbaar, en er zal iets moeten gebeuren om dit op te lossen om Bitcoin in leven te houden als betaalmiddel. Maar om terug te pakken op goud; dit haalt ook enkel zijn waarde uit het feit dat er een beperkte hoeveelheid van is. Ook al kun je er geen biertje van kopen, goud is geld waard. Hoeveel dat bij een bitcoin is zal in de komende jaren blijken. En net als goud is bitcoin een goede plek om grote geldbedragen buiten zicht te houden van de overheid en belastingdienst.

  Reageren is niet mogelijk